Zaprawy murarskie

Zaprawa Murarska do Klinkieru

Właściwości:

 • zawiera tras
 • do murowania i spoinowania elementów konstrukcyjnych i ozdobnych
 • dostępna w kolorach: szara, grafitowa, ciemnobrązowa

Zastosowanie:

 • do murowania i spoinowania cegieł klinkierowych oraz okładzin z płytek klinkierowych
 • do wznoszenia elementów konstrukcyjnych i ozdobnych – ścian zewnętrznych i osłonowych, studzienek, słupów, murów ogrodzeniowych
 • dostępna w kolorach: szara, grafitowa, ciemnobrązowa

 

Główne cechy zaprawy:

 • paroprzepuszczalna
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • zawiera tras
 • mrozoodporna
 • wodoodporna

 

Podłoże: elementy przeznaczone do układania w murze muszą być czyste i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie mogą być zmrożone.

 

Mieszanie: ok. 3,5 l wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywać stopniowo do wody i wymieszać do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z mieszadłem.

 

Użycie: zaprawę nakładać za pomocą kielni na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania ścian. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość i całkowicie wypełniać spoiny, chyba że technologia przewiduje inny sposób ich łączenia, np. pióro i wpust. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzędzi - czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 

Parametry techniczne:

 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu z wodą - ok. 3 godziny
 • wytrzymałość na ściskanie  ≥ 5,0 N/mm²
 • ok. 34 kg na 1 m2/10 mm grubości spoiny (mur z cegły pełnej o grubości 12 cm)
 • temperatura stosowania od +5 ºC do +30 ºC
 • minimalna grubość zaprawy 6 mm
 • maksymalna grubość zaprawy 40 mm
 • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

 

Ważne informacje dodatkowe: przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace należy prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C. W trakcie robót oraz po ich zakończeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy należy osłaniać folią lub matami, zabezpieczającymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, spowodowanym działaniem wiatru i słońca. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się również, by nie rozpoczynać robót, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu najbliższych dni opady deszczu lub obniżenie temperatury. Ponadto, murowana konstrukcja i jej fundamenty muszą być zabezpieczone odpowiednimi izolacjami przed niekontrolowanym napływem wilgoci, np. podciąganej kapilarnie z podłoża.

 

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg

 

Uwaga: przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią.

Czas przechowywania - 12 miesięcy od daty produkcji.

 

 Wymagania techniczne:

 

CE

15

  211/CPR
  PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)
  G

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia. Do  stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

 

  Proporcje składników (masowo, %)
 

   cement: wypełniacze 1:7,

   dodatki < 1%

  Klasa reakcji na ogień    A1
  Zawartość chlorków    0,07 % Cl
  Absorbcja wody    0,05 kg/(m2.min0,5)

  Współczynnik przepuszczalności  

  pary wodnej, μ

   15/35 

   wartość tabelaryczna

  (EN 1745:2002 tab. A.12)

 Współczynnik przewodzenia ciepła/gęstość
 (średnia wartość tabelaryczna P=50% i 1800 kg/m3

 EN 1745:2002, tablica A.12)

   0,83 W/(m·K)  

   (λ10,dry)

  Trwałość: 

    spadek wytrzymałości po 25 cyklach

    zamrażania-rozmrażania

    ubytek masy po 25 cyklach

    zamrażania-rozmrażania

 

   ≤ 10 % 

 

   ≤ 3 % 

 Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych

   PATRZ 

   Karta Charakterystyki

 

Informacje zawarte w Kartach Technicznych stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2017-04-04

Do pobrania: powrót >
© Optyzar 2016powered by 01studio.eu