Zaprawy murarskie

Zaprawa Murarska

Właściwości:

 • do ogólnego przeznaczenia
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie

Zastosowanie:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych na grube spoiny (od 6 do 40 mm)
 • do kondygnacji naziemnych, ścian fundamentowych i piwnicznych, ogrodzeń, podmurówek
 • do wznoszenia ścian z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych  i betonowych

 

Główne cechy zaprawy:

 • gotowa do użycia
 • posiada wysoką wytrzymałość
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • wysoce wydajna
 • mrozoodporna
 • wodoodporna

 

Podłoże: elementy przeznaczone do układania w murze muszą być czyste i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie mogą być zmrożone.

 

Mieszanie: 3,0 – 3,5 l wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywać stopniowo do wody i wymieszać do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z mieszadłem.

 

Użycie: zaprawę nakładać za pomocą kielni na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania ścian. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość i całkowicie wypełniać spoiny, chyba że technologia przewiduje inny sposób ich łączenia, np. pióro i wpust. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzędzi - czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 

Parametry zaprawy:

 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu z wodą - ok. 4 godziny
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 7,0 N/mm2
 • zużycie na 1 m² muru o grubości 1 cegły - ok. 100 kg
 • temperatura stosowania od +5ºC do +30ºC
 • minimalna grubość zaprawy 6 mm
 • maksymalna grubość zaprawy 40 mm
 • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

 

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg.

 

Uwaga: przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią.

Czas przechowywania - 12 miesięcy od daty produkcji.

 

 Wymagania techniczne:

 

CE

04

  206-2/CPR

  PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

ZAPRAWA MURARSKA OPTYZAR

   Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

  Proporcje składników (masowo, %)

   cement: wypełniacze 1:3,

   dodatki < 1%

  Klasa reakcji na ogień    A1
  Zawartość chlorków    0,07 % Cl
  Absorbcja wody    0,1 kg/(m2.min0,5)

  Współczynnik przepuszczalności 

  pary wodnej, μ (wartość tabelaryczna,

  EN 1745:2002 tab. A.12)

  

    15/35 

   

  Współczynnik przewodzenia ciepła/gęstość
  (średnia wartość tabelaryczna P=50% i 1800 kg/m3
  EN 1745:2002, tablica A.12)

   0,83 W/(m·K)

   (λ10,dry)

  Trwałość:

    spadek wytrzymałości po 25 cyklach

    zamrażania-rozmrażania

    ubytek masy po 25 cyklach

    zamrażania-rozmrażania

 

   ≤ 10 %

 

   ≤ 3 % 

 

Informacje zawarte w Kartach Technicznych stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Aktualna dokumentacja techniczna udostępniona jest na www.optyzar.pl

Data aktualizacji: 2017-04-04

Do pobrania: powrót >
© Optyzar 2016powered by 01studio.eu