Zaprawy murarskie

Zaprawa Murarska

Właściwości:

 • do ogólnego przeznaczenia
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie

Zastosowanie:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych na grube spoiny (od 6 do 40 mm)
 • do kondygnacji naziemnych, ścian fundamentowych i piwnicznych, ogrodzeń, podmurówek
 • do wznoszenia ścian z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych  i betonowych

 

Główne cechy zaprawy:

 • gotowa do użycia
 • posiada wysoką wytrzymałość
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • wysoce wydajna
 • mrozoodporna
 • wodoodporna

 

Podłoże: elementy przeznaczone do układania w murze muszą być czyste i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie mogą być zmrożone.

 

Mieszanie: 3,0 – 3,5 l wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywać stopniowo do wody i wymieszać do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z mieszadłem.

 

Użycie: zaprawę nakładać za pomocą kielni na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania ścian. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość i całkowicie wypełniać spoiny, chyba że technologia przewiduje inny sposób ich łączenia, np. pióro i wpust. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzędzi - czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 

Parametry zaprawy:

 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu z wodą - ok. 4 godziny
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 7,0 N/mm2
 • Proporcje składników   cement : wypełniacze (masowo, %), dodatki poniżej 1%
 • zużycie na 1 m² muru o grubości 1 cegły - ok. 100 kg
 • temperatura stosowania od +5ºC do +30ºC
 • minimalna grubość zaprawy 6 mm
 • maksymalna grubość zaprawy 40 mm
 • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

 

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg.

 

Uwaga: przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią.

Czas przechowywania - 12 miesięcy od daty produkcji.

 

 Wymagania techniczne:

    Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

CE

19

  206-2/2/CPR

EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12)

ZAPRAWA MURARSKA OPTYZAR (2019)

W ścianach murowanych, slupach i ścianach działowych
  Zawartość chlorków    0,07 % Cl

 

  Reakcja na ogień

A1
  Absorbcja wody    0,5 kg/(m2.min0,5)

 

 Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych- patrz karta charakterystyki.

 

Ostatnia aktualizacja Karty Technicznej: 2019-08-06

Dokumenty towarzyszące wyrobowi: powrót >
© Optyzar 2016powered by 01studio.eu