Zaprawy murarskie

Zaprawa Cienkowarstwowa do Silikatów Szara

Właściwości:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • mozo- i wodoodporna
 • dostępna wersja zimowa (możliwość stosowania w obniżonych temp.)

Zastosowanie:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • do kondygnacji naziemnych, ścian fundamentowych i piwnicznych, ogrodzeń, podmurówek
 • do wznoszenia murów z elementów silikatowych oraz betonu komórkowego i gazobetonu
 • możliwość stosowania w obniżonych temperaturach

Główne cechy zaprawy:

 • gotowa do użycia
 • posiada wysoką wytrzymałość
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • wysoce wydajna
 • mrozoodporna
 • wodoodporna

 

Podłoże: elementy przeznaczone do układania w murze muszą być czyste i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie mogą być zmrożone.

 

Mieszanie: 5,0 – 6,0 l wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywać stopniowo do wody i wymieszać do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z mieszadłem.

 

Użycie: zaprawę nakładać za pomocą kielni na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania ścian. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość i całkowicie wypełniać spoiny, chyba że technologia przewiduje inny sposób ich łączenia, np. pióro i wpust. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzędzi - czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 

Parametry techniczne:

 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu z wodą - ok. 4 godziny
 • ok. 2,0 kg na 1 m2 / 2mm grubości spoiny (ściana o grubości 12 cm)
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 10,0 N/mm²
 • temperatura stosowania od +5 ºC do +30 ºC
 • możliwość stosowania zaprawy w obniżonych temperaturach - nie mniej niż 0 °C w trakcie prowadzenia prac i nie mniej niż -10°C po 8 godzinach od ich zakończenia
 • temperatura użytkowania do +60 ºC
 • minimalna grubość zaprawy 2 mm
 • maksymalna grubość zaprawy 10 mm
 • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %
 • czas korekty ≥ 10 min
 • frakcja kruszywa ≤ 0,8 mm

 

Zużycie:

Przykładowe wartości zużycia dla bloczków o wysokości 20 cm, murowanych tylko na spoinę poziomą.

 

 

 Grubość ściany     

jednorodnej 

      Grubość spoiny   

2 mm

 Z worka 25kg
12 cm  ok. 2,0 kg/m² ok. 12,5 m²
18 cm  ok. 3,0 kg/m² ok. 8,3 m²
24 cm   ok. 4,0 kg/m² ok. 6,25 m²
30 cm   ok. 5,0 kg/m² ok. 5,0 m²
36 cm   ok. 6,0 kg/m² ok. 4,16 m²

 

 

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg

 

Uwaga: praca w obniżonych temperaturach powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych zaprawy. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią.

Czas przechowywania - 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Wymagania techniczne:

 

CE

18

  290-1/2/CPR

  PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

OPTYZAR ZAPRAWA DO SILIKATÓW CIENKOWARSTWOWA (2018)

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, według przepisu,ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

  Zawartość chlorków

  0,1 % Cl

  Klasa reakcji na ogień    A1
  Absorbcja wody   0,5 kg/(m2 . min0,5)

 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna, μ )

15/35    

  (EN 1745:2002 tab. A.12)

 

 Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość

 ( średnia wartość tabelaryczna P=50% i 1800 kg/m3)

   0,83 W/m·K  

  (λ10, dry, mat)

  (EN 1745:2002, tablica A.12)

 Proporcje składników (masowo, %)

 

 cement: wypełniacze 1:2, 

   dodatki < 1%

 

 

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych- patrz karta charakterystyki.

 

Data aktualizacji: 2019-10-03

Dokumenty towarzyszące wyrobowi: powrót >
© Optyzar 2016powered by 01studio.eu