Zaprawy murarskie

Zaprawa Cienkowarstwowa do Silikatów Biała

Właściwości:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • mozo- i wodoodporna

Zastosowanie:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • do kondygnacji naziemnych, ścian fundamentowych i piwnicznych, ogrodzeń, podmurówek
 • do wznoszenia murów z elementów silikatowych oraz betonu komórkowego i gazobetonu

Główne cechy zaprawy:

 • gotowa do użycia
 • posiada wysoką wytrzymałość
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • wysoce wydajna
 • mrozoodporna
 • wodoodporna
   

Podłoże: elementy przeznaczone do układania w murze muszą być czyste i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie mogą być zmrożone.

 

Mieszanie: 5,0 – 6,0 l wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywać stopniowo do wody i wymieszać do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z mieszadłem.

 

Użycie: zaprawę nakładać za pomocą kielni na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania ścian. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość i całkowicie wypełniać spoiny, chyba że technologia przewiduje inny sposób ich łączenia, np. pióro i wpust. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzędzi - czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 

Parametry techniczne:

 

 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu z wodą - ok. 4 godziny
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 N/mm2
 • proporcje składników cement :wypełniacze 1:2 ( masowo, %), dodatki poniżej 1%
 • ok. 2,0 kg na 1 m2/2mm grubości spoiny (ściana o grubości 12 cm)
 • temperatura stosowania od +5 ºC do +30 ºC
 • temperatura użytkowania od -20 ºC do +60 ºC
 • minimalna grubość zaprawy 2 mm
 • maksymalna grubość zaprawy 10 mm
 • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

   

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg

 

Uwaga: przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią.

Czas przechowywania - 12 miesięcy od daty produkcji.

 

 Wymagania techniczne:

 

 Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

 

CE

19

  290-2/3/CPR

EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12)

ZAPRAWA DO SILIKATÓW CIENKOWARSTWOWA BIAŁA OPTYZAR (2019)

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych
 Reakcja na ogień    A1
  Zawartość chlorków    0,1 % Cl
  Absorbcja wody    0,5 kg/(m2 . min0,5)

 

 

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych- patrz karta charakterystyki.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja Karty Technicznej: 2019-10-04

 

Dokumenty towarzyszące wyrobowi: powrót >
© Optyzar 2016powered by 01studio.eu