Posadzka cementowa

Posadzka Cementowa

Właściwości:

 • do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zastosowanie:

 • do wylewania tradycyjnych posadzek i podkładów podłogowych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • jako zespolona z podłożem – min. grubość warstwy 10 - 60 mm
 • na warstwie rozdzielającej (np. na warstwie folii budowlanej) – grubość warstwy 35 - 80 mm
 • w układzie „pływającym” (na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej) – grubość warstwy 40 - 80 mm
 • możliwość zastosowania do zatapiania elementów grzejnych (min. grubość wylewki nad elementem grzejnym – 35 mm)

 

Główne cechy zaprawy:

 • na bazie cementu
 • uniwersalna – jako podkład podłogowy pod inną okładzinę lub jako ostateczna warstwa posadzkowa
 • umożliwia wchodzenie po 24 godzinach od wylania
 • posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną
 • mrozoodporna
 • wodoodporna

 

Podłoże: przygotowane w zależności od układu konstrukcyjnego, wysezonowane, nośne, oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabiać przyczepność (zwłaszcza z kurzu, brudu, resztek powłok malarskich) i odpowiednio równe. Podłoża o nadmiernej chłonności zagruntować EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ OPTYZAR.

 

Mieszanie: 2,0 – 3,75 l wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywać stopniowo do wody i wymieszać do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z mieszadłem.

 

Użycie: prace wykonać zgodnie z tradycyjnymi metodami wykonywania posadzek cementowych, ściągając zaprawę po stalowych lub drewnianych listwach prowadzących. Po około 3 godzinach wykonaną powierzchnię zatrzeć pacą styropianową na ostro (w przypadku podkładu pod okładzinę z płytek ceramicznych), lub pacą stalową na gładko. Gotową powierzchnię zraszać wodą lub przykryć folią budowlaną, oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, przeciągami i nasłonecznieniem. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzędzi – czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 

Parametry techniczne:

 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu z wodą: ok. 1 godziny
 • zużycie na 1 m²: ok. 20 kg na 10 mm grubości warstwy
 • temperatura stosowania: od +5 ºC do +30 ºC
 • minimalna grubość zaprawy: 10 mm
 • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %
 • maksymalna grubość wypełniaczy do 3,0 mm

 

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg

 

 

 

Uwaga: przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią. Czas przechowywania - 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Wymagania techniczne:

 

 

 

 

CE

04

207-2/CPR

 EN 13813:2002  (PN-EN13813:2003)

POSADZKA CEMENTOWA OPTYZAR

 EN 13813     CT-C25-F4-A22

Podkład podłogowy na bazie cementu do stosowania do wewnątrz obiektów budowlanych.

 Reakcja na ogień (w przypadku ekspozycji)

   A1fl

  Wydzielanie substancji korozyjnych  CT
  Przepuszczalność wody     NPD
  Przepuszczalność pary wodnej     NPD
 Wytrzymałość:

 

- Wytrzymałość na ściskanie

- Wytrzymałość na zginanie

- Odporność na ścieranie dla powierzchni podlegających ścieraniu

         

 

C25

F4

A22

Izolacja akustyczna    NPD
Dźwiękochłonność    NPD
 Opór cieplny         NPD      
 Odporność chemiczna       NPD    

 

  

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT - 15 - 7112/2016

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 207-2 z dnia 02-01-2017 

B

16

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych OPTYZAR

 

POSADZKA CEMENTOWA OPTYZAR

AT - 15 - 7112/2016

KDWU  nr 207-2

Wytrzymałość na zginanie  ≥ 4,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie  ≥ 25 MPa
Odporność na ścieranie, metodą tarczy Böhmego

                               

                                                                                                ≤ 19 cm3/50 cm

Mrozoodporność, po 50 cyklach zamrażania

i rozmrażania, określona:

 

- spadkiem wytrzymałości na ściskanie

- spadkiem wytrzymałości na zginanie

 

 

 ≤ 7%

≤ 7%

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień, klasa                                       A1fl

 

 

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

 Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych- patrz karta charakterystyki.


Ostatnia aktualizacja Karty Technicznej: 2019-03-20

 

Dokumenty towarzyszące wyrobowi: powrót >
© Optyzar 2016powered by 01studio.eu